‘Torrada’ popular

Agenda / ‘Torrada’ popular

‘Torrada’ de sobrasada y botifarró en el Pla de Sa Creu.