Procés d’admissió a 4t d’educació infantil (3 anys)

La presentació de sol·licituds per participar al procés d’admissió de 4t d’educació infantil (3 anys)es pot realitzar del 25 de març al 5 d’abril de 2019 (ambdós inclosos) i es pot formalitzar tant telemàticament com presencialment.