Procés d’escolarització per al curs 2019-2020

Informació de la Conselleria d’Educació i Universitat