Segona edición del concurs ‘Jove, què faries pel teu poble?’

Els objectius son oferir un ventall més ample d´oportunitats educatives en el temps no-formal organitzades pels mateixos joves, estimular la participació dels adolescents en la vida cultural, social i associativa del seu barri o poble i formar líders juvenils en compromís cívic i participació ciutadana.