Charla familiar sobre Chromebook y Classroom

Agenda / Charla familiar sobre Chromebook y Classroom

Charla para familias bajo el título ‘Què fa el meu fill/a amb el Chormebook i el Classroom’, a cargo del coordinador de TIC del instituto Josep Miquel Guàrdia.