Escola d’Art de Menorca

Pasqual Calbó i Caldés

Joan Ramis i Ramis

Cap de Llevant

Maria Àngels Cardona

Josep Maria Quadrado

Biel Martí

Josep Miquel Guàrdia